Pixelgarantie / pixelfouten

Bij pixelfouten gaat het om technologische en producttechnische eigenschappen van de LCD-panels. Een 15” display ingesteld op een resolutie van 1024 bij 768 heeft bijvoorbeeld 2,4 miljoen cellen. Bij dergelijke gigantische aantallen is het welhaast onmogelijk dat bij ieder LCD-panel alle cellen perfect functioneren. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat enkele cellen een defect hebben en permanent aan- of uitgezet worden. Het gevolg is een permanent brandende of zwarte pixel. Met de nieuwe ISO 13406-2 norm wordt hier helderheid geschapen en naar de gebruiker een duidelijke garantieaanspraak gedefinieerd doordat er verschillende pixelfoutklassen aangegeven zijn. Met de indeling van een foutklasse verplichten monitorfabrikanten zich om binnen deze klasse te fabriceren.

De indeling van de pixelfoutklassen wordt aan de ene kant door het aantal pixelfouten bepaald en aan de andere kant de ernst van de fout, bijvoorbeeld de soort fout.

Een overzicht van de verschillende pixelfoutklassen en typen is in de onderstaande tabel te vinden. De pixelfout aantallen is steeds van toepassing per 1 miljoen pixels.

Pixelfout Foutsoort -1Foutsoort -2Foutsoort -3
Classificering pixel die voortdurend blijft brandenblijvend zwarte pixel defect subpixel die of voortdurend oplicht (rood, groen, blauw) of blijvend zwart is
Klasse I 000
Klasse II225
Klasse III51550
Klasse IV50150500

Een pixel die voortdurend blijft branden (foutsoort 1) irriteert de gebruiker meer dan een pixel die voortdurend zwart is (foutsoort 2). Het valt het minst op als er subpixel defect is waarbij deze rood, groen, blauw of zelfs zwart oplicht (foutsoort 3). Op grond van deze verschillen is de betreffende geaccepteerde foutaantal van de drie foutsoorten in bijvoorbeeld klasse II afwijkend. Waar de foutsoorten 1 en 2 slechts tweemaal voor mogen komen, is het bij een defecte subpixel (foutsoort 3) geoorloofd om vijf defecten te vertonen.

TFT-Solutions BV biedt net als nagenoeg alle andere leveranciers/fabrikanten van TFT-displays met haar modellen een LCD-panel aan die volledig voldoet aan de ISO 13406-2 Klasse II norm.

Bij bepaalde modellen bieden wij optioneel de mogelijkheid om de produkten pixelperfect (Klasse I) te leveren.
Aangezien wij deze pixelperfect garantie over het algemeen vooraf met onze leveranciers overeen moeten komen geschiedt levering met pixelperfect garantie uitsluitend na overleg vooraf en nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd.

E-mail this E-mail this Print this Print this