Transportschade

Mocht er transportschade geconstateerd worden aan de door TFT-Solutions BV geleverde nieuwe goederen dient u alsvolgt te handelen:

  • Bij zichtbare schade aan de verpakking dient u onmiddellijk de chauffeur te wijzen op de schade en een aantekening te laten maken op de vrachtbrief. Tevens dient u de vervoerder schriftelijk op de hoogte stelt van de schade aan de goederen.
  • Pak de goederen in bijzijn van de chauffeur uit.
  • Mocht het vervoer geregeld zijn door TFT-Solutions BV, informeer ons dan schriftelijk / per e-mail over de schade en voeg hier foto's van de schade bij, zodat ook wij van onze kant contact kunnen opnemen met de vervoerder.
  • Transportschade die achteraf ontdekt wordt doordat verpakking niet beschadigd is, dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan de vervoerder. Wederom worden ook wij graag op de hoogte gesteld, zodat wij een nader onderzoek kunnen instellen. De goederen dient u ter inspectie ongemoeid te laten.

Voor het opsturen van defecte producten adviseren wij te allen tijde deze te retourneren in de originele verpakking of een daaraan gelijkwaardige verpakking. Mocht die niet voorhanden zijn, zorg dan dat het product in een stevige verpakking wordt verzonden met voldoende ruimte romdom het product en dat deze ruimte goed wordt opgevuld, zodat het product niet kan verschuiven. Maak hierbij gebruik van opvulmateriaal, dat het product niet kan beschadigen (bijvoorbeeld geen karton direct tegen LCD-paneel, glas of geslepen RVS, aangezien dit krassen kan veroorzaken).

Schade door ondeugdelijke verpakking bij retourzending naar TFT-solutions BV, ook indien het transport wordt verzorgd door TFT-solutions BV, is geheel voor rekening en risico van de afzender.

Indien de verzender zorgt voor de retourzending, dan is dit voor rekening en risico van de afzender. WIj adviseren u hierbij te kiezen om de waarde van de zending te verzekeren.

E-mail this E-mail this Print this Print this