Betalen op rekening

Aan bedrijven bieden wij de mogelijkheid om op rekening te leveren met een betalingstermijn van 30 dagen netto. Uw bedrijf dient hiervoor wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Door onze kredietverzekeraar Euler-Hermes wordt een voldoende hoge kredietlimiet afgegeven.
  • Voorwaarde hiervoor is dat actuele jaarcijfers tijdig zijn gepubliceerd en dat deze een positief beeld tonen.
  • TFT-solutions BV behoudt het recht om zonder opgave van redenen niet op rekening te leveren.
  • Bij kleinere orders kunnen we vanwege onze kosten voor het aanvragen van een kredietlimiet besluiten om deze onder vooruitbetaling te leveren.
  • Houdt u er rekening mee dat de aanvraag van een bestedingslimiet tot een week in beslag kan nemen.
  • Afwijkende betalingstermijnen uitsluitend na schriftelijk akkoord door TFT-solutions BV.
  • Betalingskortingen worden niet geaccepteerd.
  • Indien geen of onvoldoende kredietlimiet wordt toegekend, dan zal levering plaatsvinden na ontvangst van vooruitbetaling. Bij producten, die speciaal moeten worden besteld, kan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling worden verlangd, voordat deze producten worden besteld.
E-mail this E-mail this Print this Print this