• Korte levertijden
  • Deskundig advies
  • Specialist in maatwerk
  • Snelle reparatie

Wat betekent de IP-klasse?

De IP-klasse geeft aan in welke mate een elektrisch apparaat bestand is tegen of gevaar kan opleveren voor een gebruiker in een bepaalde omgeving.
De aanduiding bestaat uit IP, gevolgd door twee cijfers.

Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraking en het binnendringen van voorwerpen aan:
IP0x: Geen bescherming
IP1x: Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen van meer dan 50mm
IP2x: Bescherming tegen aanraking met een vinger en binnendringen van een voorwerp van >12,5mm
IP3x: Bescherming tegen aanraking met een werktuig en binnendringen van een voorwerp van >2,5mm
IP4x: Bescherming tegen aanraking met een draad en binnendringen van een voorwerp van >1mm
IP5x: Aanrakingsveilig, doordat behuizing geheel dicht is. Niet volledig stofdicht, maar voldoende om een goede werking te waarborgen.
IP6x: Volledig stofdicht

Het tweede cijfer geeft de waterdichtheid aan:
IPx0: Geen bescherming
IPx1: Drupdicht, geen schade bij vallende druppels
IPx2: Drupdicht, geen schade bij vallende druppels bij een 15° gekanteld product
IPx3: Spatdicht, geen schade bij besproeiing (10 l/min) onder een hoek van -60° tot + 60°
IPx4: Plensdicht, geen schade bij besproeiing (10 l/min) onder enige hoek
IPx5: Sproeidicht, geen schade bij bespuiten (12,5 l/min) onder enige hoek
IPx6: Waterbestending, geen waterindringing bij bespuiten (100 l/min) onder enige hoek
IPx7: Dompeldicht, geen waterindringing bij onderdompeling (30 min op 1m)
IPx8: Waterdicht, Blijft bruikbaar onder opgegeven omstandigheden
IPx9: Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk